hetdagdeel.nl

By in
2002
hetdagdeel.nl

Ruim 20 jaar geleden ontstond de eerste versie van ons bedrijf. In het begin niet veel meer dan collegiale uitwisseling van ideeën op netwerkevents en businessclubs. In de loop der jaren werd het steeds vaker professioneel advies. Helpen met het werken aan je bedrijf. Nu zijn we ondertussen honderden bedrijven, adviezen en plannen verder.

www.hetdagdeel.nl