christengemeentewinsum.nl

By in
650
christengemeentewinsum.nl

Website: www.christengemeentewinsum.nl

Screenshot of www.christengemeentewinsum.nl

Centrum tot toerusting van discipelen. Dit is een opleidingscentrum voor iedereen die meer wil leven in een stijl, waarop Jezus doelde met de woorden ‘Volg Mij’.